Gratis frakt vid köp över 500kr

Skogspromenader – 4 hälsofördelar med att promenera i skogen

Skogspromenader – 4 hälsofördelar med att promenera i skogen

Man ångrar sällan en promenad, visst? I nästan alla lägen är få saker så befriande som att komma ut och promenera – du rensar tankarna och kroppen får motion, men visste du att just skogspromenader för med sig flera andra hälsovinster? Nedan listar vi fyra av dem!

Fördel #1 – Det är optimalt för att praktisera mindfulness

Känner du dig stressad, orolig eller har du svårt att sortera dina tankar?

Då kan en skogspromenad vara lösningen. Faktum är att begreppet skogsbadning (på engelska forest bathing) – som innebär att man vistas i naturen – har flera beprövade hälsofördelar, däribland att både puls och blodtryck sjunker samt att den upplevda allmänhälsan hos forskningsdeltagare visat sig öka.

Det som bland annat tros vara del i anledningen är att det i skogen finns lagom många stimuli som kan hjälpa oss att vara närvarande och därigenom rikta om vårt fokus till att vara i nuet. En promenad i skogen är således utmärkt för att skärma av dina tankar och hämta kraft – genom att du aktivt tar in enkla stimulis i ett slags naturligt återupprepningsmönster som finns i skogen. Du känner till exempel vinden mot din hud, hör fåglarna som kvittrar och ser träden omkring dig – jämfört med i innerstan där hjärnan frekvent måste sortera alla stimuli vilket kan upplevas utmattande.

För att få in mer mindfulness i vardagen är således en skogspromenad ett utmärkt val!

Fördel #2 – Det kan minska dina stressnivåer

Upplevd stress handlar många gånger om att vi tänker på något som kan hända eller något som har hänt – dvs. motsatsen till att praktisera mindfulness och att vara i nuet. Tack vare skogens naturliga återupprepningsmönster (med lagom antal stimuli) vaggas vi lättare in i ett tillstånd av mindfulness som tränger undan tankar på framtiden och dåtiden, vilket i sig kan minska nivåerna av vår upplevda stress.

Därutöver har både blodtryck och puls enligt forskning ju visat sig sjunka – vilka är två fysiologiska faktorer som stiger vid stress och normalt sjunker när vi är mindre stressade.

Fördel #3 – Det kan främja kreativiteten

Känner du dig låst i ditt tankesätt, saknar du inspiration eller har du kanske svårt att komma igång med ett projekt? Många gånger behöver vi ”starta om” vår hjärna för att komma ur ett icke gynnsamt tankesätt eller beteendemönster – och vad är då bättre än att ta en skogspromenad för att helt enkelt pausa och trycka på 0?

För att vidga dina vyer, tänka större och annorlunda kan naturens lugn och en skogspromenad således vara lösningen. Prova nästa gång du känner dig fast i något och upplev skillnaden!

Fördel #4 – Du får rikligt med syre och frisk luft

Detta säger sig själv. Luften i skogen är renare än den vi hittar i innerstan – och syre är en grundläggande faktor för att vår kropp ska fungera optimalt.

När du visats i skogen och tar en skogspromenad gör du din kropp och inte minst dina lungor en tjänst genom att du andas in frisk luft, vilket har flera välgörande effekter. Faktum är att höga halter av luftföroreningar har kopplats till flera livsstilssjukdomar som hjärt-, kärl- och lungsjukdomar – så avsätt lite extra tid i skogen för din hälsa skull! Andas gärna med långa och djupa andetag för att komma ner i varv lite extra.

1 kommentar

Skicka din kommentar

Liknande inlägg