Gratis frakt vid köp över 500kr

Tre tips för mindre oro – Enkla övningar som hjälper dig framåt

Känner du dig orolig över något, eller har generell och konstant oro helt enkelt blivit en del av din vardag? Du är inte ensam – det är lätt att fastna i upprepade tankemönster som genererar negativa känslor och oro. Genom enkla knep som du upprepar regelbundet kan du dock ta dig ur orostankar och skapa ett behagligare förhållningssätt till det som oroar dig.

Här ger vi dig tre övningar som effektivt hjälper dig på vägen framåt mot mer harmoniska tankar.

Övning 1 – Identifiera vad som skapar din oro, skriv ner det och riv sönder pappret

Det här är både en enkel men också obekväm övning för många – ju djupare du dyker in i den. Steg ett för att bli av med oroskänslor är nämligen att identifiera vad som skapar din oro, och att försöka gå så djupt som det bara går för att också bottna i det ”riktiga problemet”.

Kanske tycker du att flera saker oroar dig – tanken på att mista nära och kära, oro i omvärlden, oro över din hälsa och så vidare. Försök då att förstå vad den gemensamma nämnaren till det som oroar dig är. Kan det vara känslan av att förlora kontroll som oroar dig? Skriv ner allt du kommer på under fem-tio minuter – och tillåt övningen att vara lite jobbig. Det är bara genom att vi möter våra obekväma sidor som vi kan ta bort det momentum vi skapat runt dem, att vi helt enkelt vågar riva ner ridåerna för att få nya infallsvinklar där rädsla och oro inte längre begränsar oss.

När du väl har fått ut vad som faktiskt oroar dig kommer nästa kraftfulla steg – och det är att riva sönder pappret. Det är såklart ingen nödvändighet men det är en verkningsfullt sätt att demonstrera att dessa orostankar är något som du numera aktivt tar avstånd från. Genom det signalerar du också att du är redo för något nytt – att det finns andra sätt att förhålla sig till det som skapar din oro. Kom också ihåg att det enda vi med säkerhet kan styra över är våra egna tankar. Det i sig är en fantastisk möjlighet till att skapa precis den inre värld vi önskar.

Övning 2 – Acceptera att det finns fler förhållningssätt och bli kreativ istället

Övning nummer två är en fortsättning på övning ett, och går att göra i direkt anslutning till den. Här handlar det om att aktivt ta ägandeskap över nya tankar och beteenden som skapar mindre oro. Kanske är du orolig över om du någonsin kommer hitta rätt i karriären. När du tänker efter kanske det bottnar i en djupare oro kring att vilja nå ett slutmål, att färdigställa och viljan att känna dig ”komplett” för att vara helt nöjd? 

I denna övning utmanar vi dig att våga titta på ditt förhållningssätt som skapar oro med andra ögon. Tänk om livet handlar om att prova sig fram? Kan du hitta inspiration hos andra som vandrat din väg och som tagit sig framåt? Tänk på allt du åstadkommit och hämta inspiration från andra delar av ditt liv där mindre oro existerar. Finns det någonting där som du kan använda dig av på områden i ditt liv där du känner mer oro? Skriv ner allt du kommer på och gå utanför dina egenpåhittade begränsningar. Denna övning ska vara mer förlösande än logisk och helt enkelt hjälpa dig att ytterligare ta sats från dina invanda tankemönster. För att förstärka den positiva känslan hjälper det därför att fokusera på sådant som du åstadkommit tidigare och låta det vara en inspiration för hur du kan hitta nya synsätt för det som oroar dig idag.

Övning 3 – Konkretisera och ta dig framåt – tre saker du kan göra denna veckan

Den sista övningen är att komma på tre saker du kan göra denna veckan som tar dig framåt – och ur det som oroar dig. Kanske kan det vara så enkelt som att adressera din oro för en vän, att träna ett kortare träningspass för att stärka din självkontroll kring din kropp och hälsa eller det effektiva framgångsknepet att bädda sängen varje morgonen. Det sägs nämligen att just att bädda sängen är en symbolisk handling för oss själva i att ta ansvar och göra något gott för oss själva – som enkelt spiller över i hur vi tar oss an andra områden i vårt liv. 

Det vi vill uppnå med denna övning är alltså en känsla av ökad självdisciplin och att vi har kraften att successivt förändra våra tankar, beteenden och handlingar genom små men dagliga ritualer. Låt det också bli ett lekfullt verktyg som du använder dig av regelbundet – prova att ta dig ur oroskänslor med ett nyfiket förhållningssätt, precis som om du vore ett barn igen.

Health & Happiness,

Natural Shop

Relaterade inlägg