Gratis frakt vid köp över 500kr

Minskat näringsinnehåll i maten – Så påverkar det dig

Minskat näringsinnehåll i maten – Så påverkar det dig

Storskalig, konventionell odling är idag en av de absolut största bovarna till att vi nu ser ett minskat näringsinnehåll i maten. Orsakerna är dock flera och syns i flera steg – här förklarar vi de tre viktigaste.

1/ Näringsfattig odling leder till urlakad kost

En av de mest grundläggande anledningarna till att vi ser ett minskat näringsinnehåll i maten är vår idag mycket storskaliga och konventionella odling. Genom denna hinner jorden helt enkelt inte återhämta sig mellan skördarna, eftersom vi inte tillför jorden och växterna de mineraler och näringsämnen som de skulle behöva för att frodas och växa väl.

Ytterligare en ond cirkel skapas dessutom när jorden sedan besprutas med pesticider för att minska skadeangreppen – på grund av att växterna inte stärkt sitt immunförsvar genom rätt näring. Resultatet? Urlakad kost, redan från start.

2/ Ökad transporttid

Den minskade näringsinnehållet tar dock inte slut här. Den ökade transporttiden idag jämfört med förr, när vi fraktar mat världen över, gör ytterligare att näringsinnehållet sjunker. Detta är en av anledningarna till att vi rekommenderar att du handlar och äter närodlat i så stor utsträckning det går.

3/ Uppvärmning i flera steg

Vid varje tillagningssteg sjunker dessutom näringsinnehållet. Med andra ord, ju mer processad maten är, desto lägre näringsvärde. Tänk slow food – skippa snabbmaten!

Hur påverkar det mig?

Minskat näringsinnehåll i maten kan yttra sig på flera olika sätt. Tydlig näringsbrist av olika spårämnen går till exempel att koppla till en rad olika besvär. Vissa brister kan exempelvis leda till depression eller förändrad verklighetsuppfattning.

Vad kan jag göra?

För att säkerställa att du får i dig de mineraler som kroppen behöver för att fungera korrekt är det en god idé att ha som regel att äta så mycket ekologiskt* och närodlat som möjligt. Du slipper då onödiga pesticider och minimerar både transporttid och eventuell uppvärmning. Komplettera också med vitaminer och mineraler.

Upptäck vårt kvalitativa och noggranna produkter som är utvalt av vårt expertråd bestående av en läkare, immunlog och en auktoriserat hudterapeut.

* Notering. Testerna går idag isär vad gäller skillnad i mineralhalt för ekologisk kontra konventionell odling. Med ekologisk odling säkerställer du att inga bekämpningsmedel har använts, men ingen signifikant skillnad i förhöjt näringsvärde går helt att fastslå.

LÄS MER: Så minskar du stress

3 kommentarer

Skicka din kommentar

Liknande inlägg