Gratis frakt vid köp över 500kr

Ekologiskt fotavtryck – Vad är det?

Ekologiskt fotavtryck – Vad är det?

Ekologiska fotavtryck är en frekvent använd term för att beskriva den mängd resurser som det krävs för att försörja en människa. Måttet varierar från individ till individ, och skiljer sig därmed naturligt också kraftigt mellan mer- eller mindre ekonomiskt välmående länder. Vår livsstil  lämnar helt enkelt spår efter sig – är du medveten om ditt ekologiska fotavtryck ser ut, och inte hur minst hur du kan förbättra det?

Ekologiska fotavtryck – Dessa parametrar ingår

Ett antal parametrar har satts för att fastställa hur ekologiska fotavtryck mäts. Själva fotavtrycket räknas sedan samma utifrån hur stor andel av dessa parametrar/ytor som vi gör anspråk på. Parametrarna utgörs av bebyggd yta, produktivt hav, åkermark, betesmark, CO2-yta samt skogsysta.

För att få en bättre förståelse för hur utfallet går till i praktiken går det att ta Sverige som exempel. Om vi initialt börjar med att dela upp jordens produktiva yta och sedan fördelar det på antalet människor på jorden, så har vi 1,7 hektar per person till förfogande. Studerar vi däremot den genomsnittlige svenskens konsumtionsbeteende är vårt globala avtryck 6,6 hektar per person. Med andra fyra gånger så stort som det varje person har till förfogande! Det säger sig själv att ekvationen inte går ihop – om alla levde som vi gör. Det skulle helt enkelt krävas fyra jordklot om alla världen över hade den livsstil som genomsnittssvensken har. Statistiken är hämtad från WWF, världens naturvårdsorganisation.

Läs mer: Holistic Multivitamin

Hur kan jag påverka mitt ekologiska fotavtryck?

Än en gång är det viktigt att belysa den ojämlikhet som råder globalt. I flera utvecklingsländer bör t.ex. tonvikten ligga på att öka det ekologiska fotavtrycket för att uppnå en acceptabel levnadsstandard, samtidigt som det bör göras på ett väsentligt smartare och mer sofistikerat sätt än så som vi  byggt vår infrastruktur i t.ex. västvärlden. Det är således en komplex fråga, men för oss som lever i höginkomstländer finns det flera sätt att påverka vårt ekologiska fotavtryck i rätt (nedåtgående) riktning. Här är fem av dem:

  • Se över och minska din konsumtion av kött. Köttproduktionen ensam står för lika mycket utsläpp som hela transportsektorn (flyg, båtar, bilar, tåg, lastbilar etc) är samt förbrukar en stor mängd sötvattenproduktion.
  • Tänk på ditt resande. Transporter är en av de största CO2-bovarna.
  • Handla närproducerat, klimatsmart och naturligt. Transport är en stor miljöbov – giftiga ämnen och utsläpp likaså.
  • Återvinn! En gammal hederlig men aktuell regel. Återvinn allt som går att återvinnas för att förnya våra resurser igen.
  • Minska livsmedelsavfallet! Släng mindre, använd mer och inte minst var noga med att inte köpa på dig för mycket mat som du sedan måste slänga.

Har du fler tips på hur man kan förbättra sitt fotavtryck? Kommentera nedan!

Här kan du läsa mer Hälsotips från Naturalshop.se

Lämna den första kommentaren

Liknande inlägg